Be multilingual, play global

Tuji poslovni jeziki na Ekonomski fakulteti

Znanje angleškega jezika je ključno za sodelovanje s partnerji v mednarodnem poslovnem in akademskem svetu. Izkušnje kažejo, da je za učinkovito sporazumevanje poleg angleščine zaželeno tudi znanje vsaj še enega ali celo več tujih jezikov, saj si zaradi poznavanja tujih jezikov in kultur večjezikovni govorci razširijo svoje strokovne, raziskovalne in poslovne priložnosti. Zato na EF študentom ponujamo širok nabor možnosti: poleg angleščine lahko študenti ustrezno izpopolnijo tudi svoje znanje nemškega, francoskega in italijanskega jezika na nadaljevalni ravni. Znanje več tujih jezikov nedvomno predstavlja tudi dodano vrednost pri iskanju zaposlitve in napredovanju študentov EF.

Za učenje tujih jezikov smo na Katedri za tuje jezike za poslovne in ekonomske vede razvili zbirko učbenikov, ki izhajajo iz sodobnih pedagoških spoznanj poučevanja tujih jezikov. Obravnavajo najpomembnejše teme iz poslovnega in ekonomskega sveta in študentom predstavijo strokovno terminologijo v poslovnem kontekstu. Učbenike so recenzirali učitelji, ki predavajo ekonomske in poslovne predmete na fakulteti, ter zunanji jezikovni strokovnjaki.

Ste vedeli, da lahko podjetja z dosledno jezikovno strategijo povečajo prihodke od prodaje za 10 do 25%? Preberite rezultate nedavne študije izvedene v malih in srednjih podjetjih (MSP) v 27 članicah EU, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije Znanje jezikov se obrestuje, kjer boste našli Jezikovni priročnik za evropsko poslovanje Uspešna komunikacija v mednarodni trgovini, ki ga je pripravil Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Priročnik povzema ugotovitve vseevropske raziskovalne študije najboljše prakse evropskih izvoznih malih in srednjih podjetij PIMLICO namenjene pospeševanju uporabe jezikov in strategij za izboljšanje znanja jezikov v evropskih podjetjih v mednarodni trgovini.

Kontakt

Na vrh strani