Izkušnje študentov in diplomantov

Uspešni diplomanti

Dušan Mramor

Dušan Mramor,
bivši dekan in diplomant Ekonomske fakultete

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani s svojimi odličnimi programi zagotavlja mednarodno priznano kakovost študija, učinkovito organizacijo, povezanost z gospodarin bogato mednarodno izmenjavo. Najboljši dokaz za to so naši številni diplomanti, ki so danes na najpomembnejših mestih v Sloveniji in v tujini. Uvajamo nove, sodobne oblike študija, domači in tuji strokovnjaki iz prakse so naši redni gostje. Kot edina fakulteta imamo center za svetovanje in razvoj študentov. Izpolnili smo zahtevna merila za pridobitev mednarodno priznane akreditacije poslovne odličnosti EQUIS. Za naše diplomante to pomeni lažji vstop v slovenski in globalni poslovni svet, saj so po diplomi primerljivi s študenti najboljših svetovnih poslovnih šol. Prepričan sem, da lahko med našimi programi in oblikami izobraževanja najdete izziv za prihodnji študij. Vabim vas, da se nam pridružite.

Zoran Janković

Zoran Janković,
župan Mestne občine Ljubljana

Moji spomini na študij na Ekonomski fakulteti so lepi, čeprav sem ves čas študija trdo delal, zgradil hišo, se poročil in dobil prvega sina. Le trdo delo in učenje vodita do uspeha. Na trgu je vedno več podjetij, ki potrebujejo strokovni kader z ekonomsko podlago, zato izkoristite svoj položaj. Veliko naših strokovnjakov zaseda pomembna mesta v Evropski uniji in s priključitvijo Slovenije tej zvezi se boste morali izkazati še na širšem območju, na območju Evrope. To je velik izziv, ki ponuja številne priložnosti. Vabim vas k trdemu delu, da čim prej in čim bolj uspešno pridete do diplome in se s pridobljenim znanjem aktivno vključite v poslovni svet. V svet, poln priložnosti, ki kliče tiste z izobrazbo, znanjem, radovednostjo, ambicijami, vizijo, pogumom in delovnimi navadami.

Helena Draškovič

Helena Draškovič,
direktorica, Magistrat International (Emporium, Zara)

Verjamem, da je šolanje na življenjski poti posameznika zelo pomembno. Dobra šola te nauči, kje poiščeš znanje, ki ga v določeni situaciji potrebuješ. Z znanjem lažje in hitreje rešiš problem, ustvariš nekaj novega. Poleg tega pa med študijem spoznaš veliko ljudi, ki bodo gradili in spreminjali svet. Moja dobra šola je bila Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Primož Benko

Primož Benko,
glasbenik, član skupine Siddharta

Veliko več časa kot študiju sem zadnja leta posvečal glasbi. Pa vendar je bil študij na Ekonomski fakulteti tako zanimiv, razgiban in kreativen, da sem ostal 100-odstotno motiviran in se lahko od oktobra 2004 naprej s ponosom predstavljam kot univerzitetni diplomirani ekonomist. Vesel sem, da se je Ekonomska fakulteta kot ena od prvih fakultet v Sloveniji lotila reforme visokega šolstva in s poudarjeno intenzivnostjo omogoča študentom osvojitev naziva magister že v petih letih. Nov izziv tudi zame ...

Mitja Petkovšek

Mitja Petkovšek,
telovadec, svetovni prvak na bradlji

Ni mi žal, da sem se vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Tu sem pridobil široko ekonomsko znanje, ki mi pomaga razumeti probleme, s katerimi se vsakodnevno srečujem. Razumem, zakaj je nujno, da znižamo inflacijo, zakaj pokojnine ne morejo slediti rasti plač, vem, zakaj je smiselno sestaviti portfelj delnic, in znam izračunati, koliko me stane posojilo. Seveda to še zdaleč ni vse. Pri reševanju težav »športnik študent« sem naletel s strani profesorjev na izjemno razumevanje. Ob večjih težavah so priskočili na pomoč tudi prijazni sodelavci referata.

Mnenja študentov

Alina Špec

Alina Špec
2. letnik UPEŠ, smer Računovodstvo in revizija

Ekonomska fakulteta mi omogoča osebnostni razvoj in pridobivanje znanj ne le na ekonomskem, temveč tudi na drugih področjih. Obštudijske dejavnosti, ki jih je na fakulteti veliko, mi omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj ter sklepanje novih poznanstev, ki mi bodo na karierni poti zagotovo pomagala.

Jakob Lozej

Jakob Lozej
2. letnik UPEŠ, smer Podjetništvo

Ekonomska fakulteta ni le visokošolska izobraževalna ustanova, temveč veliko več. Je priložnost za spoznavanje tako domačega kot tujega gospodarstva. Je pot, po kateri prideš do potrebnega znanja, izkušenj ter stikov z ljudmi, ki v prihodnosti predstavljajo osnovo za poslovno sodelovanje in prijateljstvo.

Sara Kravanja

Sara Kravanja
2. letnik UPEŠ, smer Trženje

Zame je Ekonomska fakulteta veliko več kot izobraževalna institucija, saj zaradi obštudijskih dejavnosti, ki jih ponuja, tu preživim veliko časa. Omogoča in spodbuja študente, da povezujemo teorijo s prakso, kar se mi zdi izredno pomembno. Če na kratko povzamem – izbira študija na Ekonomski fakulteti je bila zagotovo ena izmed mojih najboljših odločitev.

Sara Ravselj

Sara Ravšelj
2. Letnik UPEŠ, smer Trženje

Ekonomska fakulteta ni samo uradni študij. Poleg rednega programa ponuja tudi pester izbor obštudijskih dejavnosti, ki ti že v času študija omogočajo sodelovanje z resničnim poslovnim svetom. Ekonomska fakulteta ni samo znanje, ampak tudi izkušnje.

Tadej Udovič

Tadej Udovič
podiplomski študij Poslovodenja in organizacije (IMB)

Študij na Ekonomski fakulteti mi omogoča pridobivanje vseh pomembnih znanj, potrebnih za uspešen vstop v poslovni svet. Dejstvo, da je Ekonomska fakulteta med najboljšimi poslovnimi in ekonomskimi šolami na svetu, me zagotovo bolje pozicionira na trgu delovne sile.

Nastja Starčič

Nastja Starčič
podiplomski študij Poslovodenja in organizacije (IMB)

Ekonomska fakulteta je res najboljša fakulteta daleč naokrog, saj poleg obveznega pedagoškega procesa študentom omogoča tudi pridobivanje praktičnih izkušenj prek številnih projektov, študijskih izmenjav in praks. Ima veliko posluha za svoje študente in njihove ideje, kar pripelje do tega, da so študentje Eekonomske fakultete po koncu študija najbolj zaposljiv kader in pripravljeni na vse podvige v resničnem poslovnem svetu.

Alja Purg

Alja Purg
podiplomski študij Podjetništva

Študij na Ekonomski fakulteti mi je omogočil mednarodno izmenjavo in drugačen način študija. Predvsem na smeri Podjetništvo predavanja potekajo na nevsakdanji način. Veliko je praktičnega dela na različnih projektih in različnih aktivnostih.

Nejc Knez

Nejc Knez
podiplomski študij Podjetništva

To je odlična življenjska izkušnja, ki mi bo veliko prinesla v življenju in karieri.

Polona Pečjak

Polona Pečjak
podiplomski študij Podjetništva

Študij mi je dal osnovno teoretično poslovno znanje, ki ga bom v prihodnje bogatila še s svojimi izkušnjami v praksi. Študij na Ekonomski fakulteti se mi zdi zanimiv, razgiban, uporaben ter še vseeno toliko splošen, da ga je z malo iznajdljivosti praktično lahko uporabiti tudi na drugih področjih, ne le na poslovnem oziroma poklicnem področju. Na tem mestu bi izpostavila tudi številne brezplačne dogodke ob študiju, kot so npr. Študentska poslovna konferenca, Delo MeNE išče ter drugi seminarji, okrogle mize in delavnice; ki študentom ponujajo nova znanja in izzive. Menim, da Ekonomska fakulteta skupaj s študentskimi društvi in organizacijami študentom nudi veliko možnosti za aktivno sodelovanje pri projektih ter s tem ponuja možnosti za pridobivanje dodatnih izkušenj, ki bodo sodelujočim v prihodnosti vsekakor koristile.

Študij na Ekonomski fakulteti mi ni prinesel le poslovnega znanja, temveč tudi veliko tako imenovanega socialnega kapitala, katerega pomembnost iz dneva v dan bolj raste; ob študiju na Ekonomski fakulteti so se stkale številne prijateljske vezi in poznanstva, za katere močno upam, da se bodo ohranjali tudi v prihodnje po končanem študiju in se morda nekoč razvili celo v poslovno sodelovanje.

Mitja Kastelic

Mitja Kastelic
podiplomski študij Podjetništva

Podiplomski študij na Ekonomski fakulteti je en korak naprej pred ostalimi. Predvsem zato, ker omogoča stik s priznanimi profesorji in strokovnjaki iz gospodarstva. Poudarek pa daje predvsem praktičnosti.

Katarina Prislan

Katarina Prislan
podiplomski študij Podjetništva

Študij na Ekonomski fakulteti mi je všeč, ker je dobro organiziran in ker ponuja znanja na različnih področjih.

Jasmina Ovnič

Jasmina Ovnič
podiplomski študij Podjetništva

Študij na EF mi je všeč, ker pokriva različna področja in je razgiban.

Na vrh strani