Spodbujamo enake možnosti za vse

Kdo so študentje s posebnimi potrebami?

napis

Različne življenjske okoliščine in zdravstvena stanja študentov vplivajo na možnosti za njihovo polno vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu in v študijskem okolju. Študentje s posebnimi potrebami so študentje z delno ali popolno izgubo vida, z delno ali popolno izgubo sluha, z govorno-jezikovnimi motnjami, z gibalno oviranostjo, z dolgotrajno ali kronično boleznijo in študentje s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo, potrebujejo različne prilagoditve ter pomoč pri vključevanju in sodelovanju v študijskem procesu.

Nudimo nasvete in dodatno pomoč

Študentom s posebnimi potrebami med drugim svetujemo o pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami, o posebnih prilagoditvah okolja in študijskega procesa ter o pravicah in dolžnostih študentov.

Profesorji in sodelavci so dosegljivi na govorilnih urah za osebne pogovore ter prek elektronske pošte ali po telefonu. Dober vir informacij so glede postopkov vpisa in opravljanja preizkusov znanja sodelavci Službe za študijske zadeve in glede gradiv knjižničarji v Centralni ekonomski knjižnici ter knjigarni Ekonomist. Zaradi večje odzivnosti, vas prosimo, da vprašanja, povezana z vsebinami predmetov, naslavljajte neposredno na nosilca ali asistenta predmeta.

Da bi čim bolj olajšali študij, organiziramo tudi tutorstvo, kjer študentje višjih letnikov pomagajo študentom s posebnimi potrebami.

Če kakšna vprašanja vseeno ostanejo neodgovorjena, se vedno lahko obrnete na svetovalko Andrejo Turman.

Dodatne informacije za področje tutorstev

Dodatne povezave

Na vrh strani