Podiplomsko izobrazevanje: Diferencialni izpiti - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Diferencialni izpiti

Diferencialna predmeta, kot pogoj za vpis v prvi letnik bolonjskih magistrskih programov, opravljajo kandidati, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z drugih strokovnih (nesorodnih) področij.

Dodiplomski programi, ki se upoštevajo kot ustrezna strokovna področja in pri katerih niso potrebni diferencialni izpiti pri vpisu v prvi letnik novih podiplomskih magistrskih programov, so:

 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani - (UN, VS)
 • Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor - (UN, VS)
 • Fakulteta za organizacijske vede Kranj - (UN, VS)
 • Fakulteta za management Koper - (UN, VS)
 • Fakulteta za Upravo - (UN, VS)
 • Fakulteta za družbene vede s programi:
  • Družboslovna informatika (UN, VS)
  • Komunikologija- tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (UN)
  • Sociologija- kadrovski menedžment (UN)
  • Sociologija – družboslovna informatika
  • Mednarodni odnosi - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
  • Politologija, smer mednarodni odnosi - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
  • Evropske študije, družboslovni vidik - za vpis v magistrski program Mednarodno poslovanje
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko - (UN, VS) ter univerzitetni interdisciplinarni programi Računalništvo in matematika, Multimedija, Upravna informatika – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru - (UN, VS)
 • Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani - program Transportna logistika
 • Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica - (UN, VS)
 • GEA College - Visoka šola za podjetništvo Piran
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto - (VS)
 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV Celje) - (VS)
 • Visoka poslovna šola Maribor – (VS)
 • Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani - stari program (UN, VS) - za vpis v magistrski program Poslovna informatika.
 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani – (UN, VS) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru (UN, VS) - za vpis v magistrski program Poslovna logistika
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani - za vpis v magistrski program Poslovna logistika
 • Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru - za vpis v magistrski program Poslovna logistika
 • Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani - za vpis v magistrski program Poslovna logistika, Poslovna informatika
 • Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru - za vpis v magistrski program Poslovna logistika
 • Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici (program Gospodarski inženiring) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika
 • Visoka šola za poslovne vede B2 (program Poslovna informatika) – za vpis v magistrski program Poslovna informatika.

Predmet: Matematika za poslovne in ekonomske vede
(samo za program Kvantitativne finance in aktuarstvo)

dr. Damjana Kokol Bukovšek, prof. dr. Liljana Ferbar Tratar

Predpisana literatura:
Kokol Bukovšek D., Mojškerc B.: Matematika za poslovne in
ekonomske vede - naloge in izpitni primeri, EF 2014.
Bogataj, L., Ferbar, L.: Matematika 1. I. del, EF 2003.
Bogataj, L., Ferbar, L.: Matematika 1. II. del, EF 2004.
Hvalica, D., Ferbar, L., Bogataj, L. Izbrana poglavja iz matematike za
poslovne in ekonomske vede : funkcije dveh spremenljivk, finančna
matematika, EF 2008.
Ferbar Tratar, L.: Zgledi za pripravo na izpit iz Poslovne matematike,
EF 2010.

Do priprav na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Predmet: Mikroekonomija 1

Prof. dr. Polona Domadenik, prof. dr. Matjaž Koman

Predpisana literatura:
Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman:
Mikroekonomija, EF 2015.
Domadenik Polona, Farčnik Daša, Feldin Aljoša, Gregorič
Aleksandra, Koman Matjaž, Redek Tjaša, Trobec Domen:
Mikroekonomija – zbirka rešenih nalog, EF 2015.
(kupite ju lahko v knjižnici CEK na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)

Do priprav na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Predmet: Uvod v poslovanje

prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Darja Peljhan, prof. dr. Mojca Marc

Predpisana literatura:
Urška Kosi, Darja Peljhan, Mojca Marc:
Uvod v poslovanje, EF 2007.
(kupite jo lahko v knjižnici CEK na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)

Do priprav na diferencialni izpit morate predpisano literaturo predelati sami.

Cena

Cena posameznega predmeta vključno z izpitom je 150,00 EUR.

Prijava na diferencialni/a izpit/a

Prijava na diferencialni/a izpit/a >>>

URNIK

Povezava do urnika: >>>


Dodatna pojasnila:

EKONOMSKA FAKULTETA, Služba za študijske zadeve
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana

Tanja Osredkar
telefon (01) 5892 419
e-naslov: : tanja.osredkar@ef.uni-lj.si

Sašo Novak
telefon (01) 5892 411
e-naslov: saso.novak@ef.uni-lj.si

Na vrh strani