EF SEB LU logo

Mikroekonomija 1

predmet

Cilji predmeta

Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve. Študentu daje osnovni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih. Predmet podaja tudi institucionalni okvir in predstavi organizacijske in lastninske oblike podjetij ter okolje, v katerem podjetja delujejo in ki ga sooblikuje državna regulacija.

Vsebina predmeta

1. Razmišljati kot ekonomist
2. Osnove povpraševanja in ponudbe
3. Obnašanje potrošnikov
4. Posameznikovo in tržno povpraševanje
5. Proizvodnja
6. Proizvodni stroški
7. Cene in optimalna proizvodnja v popolni konkurenci
8. Neoklasično podjetje, cilji in vrste podjetij v tržnem gospodarstvu
9. Monopol
10. Monopolistična konkurenca, oligopol in kartel.
11. Trg proizvodnih dejavnikov
12. Trg kapitala in trg zemlje

Nosilci predmeta

 • izr. prof. dr. Matjaž Koman

 • Katedra za ekonomijo (namestnik predstojnice katedre)
 • Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave (pridruženi član)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 10.00 v RZ-301
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 9.00 v R-302
 • Prosim, poglejte opombo. Please, check the note below.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani