Management učenja in znanja

Cilji predmeta

V okviru predmeta je predstavljen vpliv na znanja temelječega okolja na proces managementa v sodobnih organizacijah skozi temeljne funkcije organiziranja, planiranja, vodenja in kontroliranja. Od začetka preloma 21. stoletja se sodobne organizacije soočajo z internetno revolucijo, ki vrhnjemu managementu nalaga nove in drugačne konceptualne zahteve. V času na znanju temelječega gospodarstva se proces management korenito spreminja v vseh njegovih dimenzijah. Učeče se organizacije vse bolj gradijo svoje trajnostne konkurenčne prednosti na znanju in intelektualnem kapitalu, ki predstavlja pomemben ekonomski vir sodobnih organizacij.
Namen predmeta je:
1. seznaniti študenta s principi in koncepti, ki so povezani s celovitim pregledom področja managementa učenja in znanja.
2. vzpostaviti pregled razvoja managementa učenja in znanja skozi čas.
3. poučiti študente o managementu učenja in znanja v evropskem okvirju in aplikaciji koncepta v različnih sektorjih.

Vsebina predmeta

1. Uvod (syllabus), Management učenja in znanja – pregled področja
2. Znanje skozi zgodovino, filozofija, teorije
3. Znanje in intelektualni kapital
4. Strateški management znanja
5. Proces učenja v organizacijah
6. Učeča se organizacija
7. Spodbujanje prenosa znanja
8. Vpeljava managementa znanja
9. Pomen omrežij za vodenje in učenje I. del
10. Pomen omrežij za vodenje in učenje II. del
11. Management učenja in znanja ter vpliv na ustvarjalnost posameznikov in organizacijski dizajn
12. Management učenja in znanja v evropskem okvirju
13. Aplikacija managementa učenja in znanja v različnih sektorjih
14. Management učenja in znanja – zaključno predavanje in dobre prakse

Študije primerov

Nosilci predmeta

 •  
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simon-colnar-ph-d-69865685/ 
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.00 v P-321
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • ponedeljek ob 12.30 v R-407
 • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
Na vrh strani