EF SEB LU logo

Management učenja in znanja

predmet

Cilji predmeta

Temeljni cilj pri predmetu je celovito prikazati razvoj teorij in sodobnih študij primera iz prakse s področja managementa znanja in učenja. Študenti bodo spoznali, da prihodnost procesa managementa postavlja vprašanja, kako oblikovati ustrezno organizacijsko kulturo, ki bo vzpostavljala proces managementa znanja in učenja in razvijala intelektualni kapital organizacije. Sodobna teorija organizacije razlaga, kako razviti, spodbujati, širiti in vzdrževati organizacijske sposobnosti, ki omogočajo doseganje trajne konkurenčne prednosti v družbi znanja. Zato bodo študenti spoznali, kako se sodobne organizacije soočajo z izzivom ekonomije znanja, ki postavlja vodilnemu managementu drugačne vsebinske zahteve in vprašanja po oblikovanju mehanizmov za sistematično spremljanje in obvladovanje managementa znanja in učenja. Disciplina managementa znanja gradi na širokem viru znanstvenih ved, vse od antropologije, sociologije, psihologije, filozofije, ekonomije in informacijske tehnologije. Slednji veji pripisujemo primarni pomen za intenzivni razmah tega področja, saj različne rešitve informacijske tehnologije predstavljajo osrednjo vlogo pri prenosu znanj vzdolž organizacije. Razviti sistem managementa znanja in učenja namreč omogoča organizaciji upravljanje z znanji na ravni posameznika, timov in celotne organizacije. Na temelju študij primerov iz prakse učečih se organizacij se bo študentom predstavilo različne modele managementa znanja in organizacijskega učenja. Predstavljen bo tudi pomen koncepta organizacijskega znanja za delo managerja v praksi kot zbira načel, dejstev, spretnosti in pravil, ki podpirajo organizacijski proces odločanja, vedenje organizacije ter njeno delovanje.

Vsebina predmeta

Management učenja in znanja – temeljni koncepti in opredelitve
Znanje in intelektualni kapital
Mnogotere inteligentnosti in sodobni pristopi k učenju
Stili učenja in izkustveno učenje
Proces učenja v organizacijah in učeča se organizacija
Učeča se organizacija in avtentično vodenje Medkulturna primerjava sistemov managementa učenja in znanja
Strateški vidik managementa znanja
Spodbujanje prenosa znanja
Vpeljava managementa znanja
Management učenja in znanja v praksi (študije primerov, gostje iz prakse)

Nosilci predmeta

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 12.30 v R-407
  • Govorilne ure so v omenjenem terminu po predhodnem dogovoru.
  • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 
Na vrh strani