EF SEB LU logo

Temelji makroekonomije

predmet

Cilji predmeta

- Naučiti osnovne makroekonomske koncepte, cilje in ekonomske politike.

- Razviti temeljna znanja makroekonomske analize in politike.

- Razviti raven teoretičnega razmišljanja in uporabe temeljnih znanj pri analizi makroekonomskih tem.

Vsebina predmeta

Uvod
1 Narodnogospodarska identiteta
2 Proizvodnja
3 Denar
4 Zaposlenost in brezposelnost
5 Cene
6 Izvoz in uvoz
7 Rast
8 Delitev dohodka
9 Ekonomska politika

Nosilci predmeta

 • Govorilne ure
 • torek ob 12.00 v P-304
 • izr. prof. dr. Nina Ponikvar

 • Katedra za ekonomijo (redna članica)
 • Katedra za management in organizacijo (pridružena članica)
 • Katedra za podjetništvo (pridružena članica)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-346
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • četrtek ob 10.00 v P-309
 
Na vrh strani