EF SEB LU logo

Osnove turizma

predmet

Cilji predmeta

- Spoznati znanstveno opredelitev turizma.
- Spoznati osnovno terminologijo v turizmu.
- Spoznati dejavnike razvoja turizma.
- Spoznati strukturo in delovanje turističnega tržišča.
- Spoznati pomen turizma v svetu, v EU in v nacionalnih gospodarstvih.
- Spoznati osnovne ekonomske funkcije turizma.
- Spoznati osnove turistične politike in organiziranost turizma.
- Spoznati slovenski turizem.

Vsebina predmeta

1. Uvod in opredelitev predmeta
2. Znanstvena opredelitev turizma
3. Osnovna terminologija v turizmu
4. Dejavniki razvoja turizma
5. Turistično povpraševanje
6. Turistična ponudba
7. Turistično gospodarstvo: od HORECA+TA do turističnega gospodarstva
8. Statistično spremljanje turizma
9. Razvoj turizma v svetu, UE in v Sloveniji
10. Osnove ekonomskega pomena turizma
11. Osnove turistične politike in organiziranost turizma
12. Študij primerov turizma

Nosilci predmeta

  • Govorilne ure
  • ponedeljek ob 8.00 v RZ-101
 
Na vrh strani