Human Resource Management

predmet

Cilji predmeta

- Seznaniti študente s teoretičnimi osnovami potrebnimi za razumevanje in usmerjanje ljudi k organizacijskim ciljem.
- Razviti študentove zmožnosti za učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu.
- Oblikovati managerje z izrednim občutkom za etiko in močnim občutkom socialne odgovornost.

Vsebina predmeta

Opredelitev in cilji ravnanja z ljudmi pri delu
Menedžment človeških virov in posameznik
Kontekst ravnanja z ljudmi pri delu
Organizacijska kultura in RLD
Analiza in (pre)oblikovanje dela
Načrtovanje človeškihh virov
Privabljanje, izbiranje in uvajanje
Usposabljanje in razvoj
Kariere in management karier
Zagotavljanje delovne uspešnosti
Odnosi z zaposlenimi
Sistemi plač in nagrajevanja
Zadržanje in odpuščanje zaposlenih
Pravni vidiki delovnih razmerij
Mednarodni management človeških virov
Strateški management človeških virov
Etičnost pri delu z ljudmi
Trendi in izzivi ravnanja z ljudi pri delu

Nosilci predmeta

 • red. prof. dr. Matej Černe

 • Katedra za management in organizacijo (redni član)
 • Katedra za poslovno informatiko in logistiko (pridruženi član)
 • Govorilne ure
 • sreda ob 13.00 v P-334
 • Na govorilne ure (v živo ali preko Zooma) se prosim najavite preko elektronske pošte. // Please make an e-mail appointment either for an in-person or a virtual meeting.
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 14.00 v P-334
 • Spoštovani študenti, govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru (lahko tudi preko Zoom-a).
 • POZOR: Aktualna sprememba govorilnih ur
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Govorilne ure
 • sreda ob 15.00 v P-313
 
Na vrh strani