Podiplomsko izobraževanje: Ekonomija - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Ekonomisti v vseh državah zasedajo najvišje položaje v družbi, so direktorji največjih podjetij in bank, ministri in predsedniki vlad, guvernerji centralnih bank in direktorji prestižnih svetovalnih podjetij in analitskih oddelkov. Ekonomija je zato na najbolj prestižnih univerzah eden od elitnih programov, kamor sprejmejo samo nekaj odstotkov najboljših študentov. Tudi v Sloveniji. Ekonomija je zahteven študij, ki zahteva ambicioznega in motiviranega posameznika z analitskimi sposobnostmi. Takega, ki bo pozneje, kot kažejo številni primeri, sprejemal odločitve na ključnih položajih v gospodarstvu in pri vodenju države. Zakaj? Zato, ker so diplomanti programa ekonomija sposobni reševati ekonomske in poslovne probleme, ki jih drugi najpogosteje ne bodo znali ne razpoznati ne definirati kot pomembne.

Če ste ambiciozni, se ne bojite trdega dela in v življenju želite sprejemati pomembne družbene odločitve, je vpis na program Ekonomija tisto, kar vam bo pomagalo doseči cilje.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister ekonomskih ved (mag. ekon. ved)

Zbornik študijskega programa EKON

pdf icon ZBORNIK EKON 2021/22

pdf icon ZBORNIK EKON 2020/21

pdf icon ZBORNIK EKON 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Pridobili boste veščine in znanja za uspešno strokovno delovanje na ključnih položajih v gospodarstvu ali pri oblikovanju ekonomske politike države. Naučili se boste uporabljati kompleksna analitična orodja, ki vam bodo omogočila celovito analizo problema v nekem okolju, saj boste z ekonomskimi modeli (teorijo), obsežnim poznavanjem empiričnih dognanj in obsežnim naborom analitičnih in programskih orodij sposobni pravilno analizirati podatke in na podlagi podatkov napovedovati, oblikovati različne scenarije in strategije, oceniti tveganja in sprejeti ustrezne odločitve. To so znanja in veščine, ki jih potrebujejo posamezniki, da lahko delujejo na vodilnih mestih v gospodarstvu in pri vodenju države.

Po diplomi iz ekonomije boste ne samo sposobni odgovoriti na naslednja vprašanja, ampak zanje tudi poiskati optimalne rešitve. Kako naj se obnaša podjetje, da bo krepilo svoje konkurenčne prednosti? Kaj sploh so konkurenčne prednosti? Kako v konkurenčni tekmi postaviti pravo ceno proizvodov in storitev? Kako optimizirati poslovanje in povečati dodano vrednost z danimi viri? Kdaj prevzeti konkurenta in kakšne sinergije se lahko pri tem pričakujejo? Katere in kako resne so posledice tečajnega tveganja? Kako predvideti poslovne cikle in kako se nanje čim učinkoviteje odzvati? Zakaj je izboljšanje poslovne klime v Nemčiji in povečanje nemškega trgovinskega presežka dober znak za slovenska podjetja? Vas mora skrbeti stanje v plačilni bilanci? Kakšne posledice ima lahko dodatno zadolževanje države za vaše podjetje? Zakaj je staranje prebivalstva velik problem in hkrati še večja priložnost? Zakaj je določena dohodkovna neenakost dobra in zakaj je njeno povečevanje čez določeno točko lahko ekonomsko neučinkovito in družbeno problematično? Zakaj je visoka brezposelnost mladih tako velik problem?

Ob analitskih veščinah boste s študijem ekonomije pridobili tudi precej mehkih veščin. Od timskega dela in učinkovitih predstavitev do sposobnosti oblikovanja kritične presoje, sposobnosti strateškega razmišljanja itd.

Ena izmed prednosti programa Ekonomija je tudi, da se vanj lahko vpiše malo študentov. To nam omogoča več individualnega dela s študenti in višjo raven zahtevnosti. Hkrati pa ima diplomant tega programa na trgu dela manj konkurence, v žepu pa diplomo programa, ki je znan kot zahteven. Vse to daje potencialnemu delodajalcu pomemben signal: ta diplomant je ambiciozen in se ne boji izziva.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Kot diplomanti boste pridobili najvišjo raven poklicnih kompetenc iz ekonomskih ved.

Usposobljeni boste za strokovno in profesionalno vodenje podjetij, oddelkov v podjetjih, za svetovalno delo na najodgovornejših položajih, za prevzemanje in reševanje kompleksnih problemov na vseh ravneh. Usposobljeni boste tudi za delo v javnem sektorju, kjer boste lahko prevzemali odgovorne naloge kot vodje oddelkov in direktoratov, kot vodje analitskih oddelkov, predstavniki Slovenije v Evropski komisiji in drugih mednarodnih organizacijah ali pa boste prevzemali tudi najodgovornejše naloge ministrov ali predsednikov vlade ali guvernerjev centralne banke.

Program

Program Ekonomija je lahko tudi del programa dvojne diplome. Študenti, ki želijo preživeti del podiplomskega študija na tuji univerzi, imajo možnost opravljanja dvojne diplome na partnerski univerzi:

Dvojna diploma vključuje eno leto na domači fakulteti in eno leto na partnerki univerzi. Študent po zaključku programa prejme diplomi domače in tuje partnerske univerze.

Brošura >>>

Poklici

 • Menedžer/član uprave za prodajo, finance, strateški razvoj
 • Svetovalec/vodja strateškega razvoja
 • Analitik/vodja analitskega oddelka
 • Raziskovalec v akademskih in mednarodnih ustanovah
 • Visoki državni uradnik
 • Javnoupravni strokovni sodelavec
 • Strokovni sodelavci na področjih komerciale, poslovno-upravnih zadev

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Mikroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Makroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Optimizacijske metode v ekonomiji 10 7
1. (zimski) Politična ekonomija 10 7
2. (letni) Ekonometrija 2 9 7
2. (letni) Izbrane teme iz mednarodne menjave in globalizacije 10 7
2. (letni) Tržne strukture, politika konkurence in regulacija 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Gospodarska rast in razvoj 10 7
3. (zimski)
E1
* Primerjalna analiza ekonomskih in poslovnih sistemov 11 7
* Ekonomika dela 2 11 7
3. (zimski)
E2
** Vedenjska ekonomija in teorija iger 11 7
** Analitika masovnih podatkov 11 7
3. (zimski)
E3
*** Aplikativna mednarodna menjava 11 7
*** Mednarodne finance 2 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
Študent izbere en modul predmetov tipa 11 - E1 ali E2 ali E3.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani