EKONOMIJA S PODATKOVNO ANALIZO

Sprejemanje odločitev, ki ne temeljijo na nepotrjenih dokazih, temveč na številnih različnih podatkih, je prihodnost, ki bo pomenila razliko med tistimi, ki vodijo, in tistimi, ki zaostajajo. Tako podjetij, različnih institucij in tudi držav. Program Ekonomija s podatkovno analizo združuje najboljše iz sveta ekonomije in podatkovne analize ter študente opremi z edinstvenim naborom spretnosti, ki jim omogočajo, da se bodo znali orientirati v zahtevnem in negotovem gospodarskem okolju ter sprejemati premišljene, na podatkih utemeljene odločitve.

Ekonomisti v vseh državah tradicionalno zasedajo najvišje položaje v družbi, so direktorji največjih podjetij in bank, ministri in predsedniki vlad, guvernerji centralnih bank in direktorji globalnih svetovalnih podjetij in analitskih oddelkov. Ekonomija je zato na najbolj prestižnih univerzah eden od elitnih programov, kamor sprejmejo samo nekaj odstotkov najboljših študentov. V zadnjih letih so tehnološki napredek, večja razpoložljivost podatkov in metodološki napredek, vključno z umetno inteligenco, privedli do hitrega razvoja na področju metodologije, ki je izredno pomembna v procesih odločanja.

Študijski program Ekonomija s podatkovno analizo združuje ekonomijo in podatkovno analizo. Program študente opremi z naprednim znanjem ekonomije, ki jim zagotavlja močno domensko znanje, poglobljeno razumevanje ekonomskih procesov na agregatni ravni in ravni podjetja. Hkrati študenti pridobijo znanje in spretnosti s področja ekonometrije in podatkovne analize, vključno z umetno inteligenco (npr. strojno učenje in drugo). Kombinacija poglobljenega domenskega znanja in analitičnih spretnosti posledično zagotavlja edinstveno kombinacijo znanja in spretnosti, ki bodo potrebne za tekmovanje za najzahtevnejše položaje odločanja v podjetjih in v različnih institucijah za oblikovanje politik.

Ekonomija s podatkovno analizo je zahteven študij, namenjen ambicioznim in motiviranim posameznikom z dobrimi analitičnimi sposobnostmi. Takšnim posameznikom bo program omogočil strokovno rast in odličnost v njihovi karieri, saj jim bo zagotovil znanje in spretnosti, ki so ključna za odločevalce na področju ekonomije. Program nudi znanja, ki jih potrebujejo odločevalci na ključnih položajih v gospodarstvu in pri vodenju države. Tudi zato, ker bodo diplomanti programa Ekonomija s podatkovno analizo sposobni reševati kompleksne ekonomske in poslovne probleme, ki jih drugi morda ne bodo mogli celovito obravnavati ali morda celo prepoznati kot pomembne.

Če ste ambiciozni, pripravljeni trdo delati in želite nekaj spremeniti, vam bo vpis v program Ekonomija s podatkovno analizo pomagal doseči vaše cilje.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister ekonomskih ved (mag. ekon. ved)

Katera znanja boste osvojili?

Pridobili boste veščine in znanja za uspešno strokovno delovanje na ključnih položajih v gospodarstvu ali pri oblikovanju ekonomske politike države. Naučili se boste uporabljati kompleksna analitična orodja/ekonomsko analizo, ki vam bodo omogočila celovito analizo problema v ekonomskem okolju, saj boste z ekonomskimi modeli (teorijo), obsežnim poznavanjem empiričnih dognanj in obsežnim naborom analitičnih in programskih orodij ter ekonomsko analizo sposobni pravilno analizirati podatke in na podlagi podatkov napovedovati, oblikovati različne scenarije in strategije, oceniti tveganja in sprejeti ustrezne odločitve. To so znanja in veščine, ki jih potrebujejo posamezniki, da lahko delujejo na vodilnih mestih v gospodarstvu in pri vodenju države.

Po diplomi iz Ekonomije s podatkovno analizo boste ne samo sposobni odgovoriti na kompleksna vprašanja, ampak zanje tudi oblikovati ustrezne rešitve z uporabo številnih podatkovnih virov za zagotavljanje podatkovne podlage za sprejemanje odločitev ali predlogov. Na primer: Kako naj se obnaša podjetje, da bo krepilo svoje konkurenčne prednosti? Kaj sploh so konkurenčne prednosti? Kako v konkurenčni tekmi postaviti pravo ceno proizvodov in storitev? Kako optimizirati poslovanje in povečati dodano vrednost z danimi viri? Kdaj prevzeti konkurenta in kakšne sinergije se lahko pri tem pričakujejo? Katere in kako resne so posledice tečajnega tveganja? Kako predvideti poslovne cikle in kako se nanje čim učinkoviteje odzvati? Zakaj je izboljšanje poslovne klime v Nemčiji in povečanje nemškega trgovinskega presežka dober znak za slovenska podjetja? Vas mora skrbeti stanje v plačilni bilanci? Kakšne posledice ima lahko dodatno zadolževanje države za vaše podjetje? Zakaj je staranje prebivalstva velik problem in hkrati še večja priložnost? Zakaj je določena dohodkovna neenakost dobra in zakaj je njeno povečevanje čez določeno točko lahko tudi ekonomsko neučinkovito in družbeno problematično? Zakaj je visoka brezposelnost mladih tako velik problem?

Ena izmed prednosti programa Ekonomija je tudi, da se vanj lahko vpiše malo študentov. To nam omogoča več individualnega dela s študenti in višjo raven zahtevnosti. Hkrati pa ima diplomant tega programa na trgu dela manj konkurence, v žepu pa diplomo programa, ki je znan kot zahteven. Vse to daje potencialnemu delodajalcu pomemben signal: ta diplomant je ambiciozen in se ne boji izziva.

Poklici

 • Manager/član uprave za prodajo, finance, strateški razvoj,
 • svetovalec/vodja strateškega razvoja,
 • analitik/vodja analitskega oddelka,
 • raziskovalec v akademskih in mednarodnih ustanovah,
 • visoki državni uradnik,
 • javnoupravni strokovni sodelavec,
 • strokovni sodelavci na področjih komerciale, poslovno-upravnih zadev.

Predmetnik – vpis v 1. letnik do študijskega leta 2024/25

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Mikroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Makroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Optimizacijske metode v ekonomiji 10 7
1. (zimski) Politična ekonomija 10 7
2. (letni) Ekonometrija 2 9 7
2. (letni) Izbrane teme iz mednarodne menjave in globalizacije 10 7
2. (letni) Tržne strukture, politika konkurence in regulacija 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Gospodarska rast in razvoj 10 7
3. (zimski)
E1
* Primerjalna analiza ekonomskih in poslovnih sistemov 11 7
* Ekonomika dela 2 11 7
* Vedenjska ekonomija in teorija iger 11 7
* Analitika masovnih podatkov 11 7
3. (zimski)
E2
** Aplikativna mednarodna menjava 11 7
** Mednarodne finance 2 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
Študent izbere dva predmeta tipa 11 iz sklopa E1 ali predmeta sklopa E2.

Predmetnik – vpis v 1. letnik od študijskega leta 2024/25 dalje – NOVO

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Mikroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Makroekonomija 3 9 7
1. (zimski) Optimizacijske metode v ekonomiji 10 7
1. (zimski) Podatkovno rudarjenje 10 7
2. (letni) Sodobna politična ekonomija 10 7
2. (letni) Ekonometrija 2 9 7
2. (letni) Podatkovna analiza zunanje trgovine 10 7
2. (letni) Strateško obnašanje podjetij, politika konkurence in regulacija 10 7
2. (letni) Razvoj spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Ekonomika znanja, tehnologije in rasti 10 7
3. (zimski) Uporabna ekonomija s strojnim učenjem 10 7
3. (zimski) * Primerjalna podatkovna analiza ekonomskih in poslovnih sistemov 11 7
* Ekonomika dela 2 11 7
* Vedenjska ekonomija in strateško ravnanje 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbira med predmeti Primerjalna podatkovna analiza ekonomskih in poslovnih sistemov, Ekonomika dela 2, Vedenjska ekonomija in strateško ravnanje in Upravljalna ekonomika. V primeru nizkega vpisa na program fakulteta določi predmet, ki se bo izvajal in se ne ponudijo vsi.

** Študent lahko kot izbirni splošni predmet izbere katerikoli predmet iz seznama izbirnih predmetov EF UL, drugih članic UL ali drugih visokošolskih zavodov, ki zagotavlja vsaj 7 ECTS in se izvaja v okviru programov druge stopnje. Za program Ekonomija s podatkovno analizo se prioritetno študentom ponudi naslednje predmete: Umetna inteligenca z globokim učenjem, Poslovne simulacije in modeliranje ter Poslovno obveščanje in analitika.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik študijskega programa EKON

pdf icon ZBORNIK EKON 2024/25

pdf icon ZBORNIK EKON 2023/24

pdf icon ZBORNIK EKON 2022/23

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani