Podiplomsko izobraževanje: Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Pravimo, da je zdravje človekovo največje bogastvo, zdravstvo, ki je s svojimi storitvami in proizvodi pomembno za človekovo zdravje, pa je bilo, je in bo ena ključnih dejavnosti. Jutri bo še pomembnejše, kot je danes. Želite svoje znanje iz ekonomskih in poslovnih ved ali svoje izkušnje iz gospodarske prakse dopolniti z znanjem o zdravstvenem varstvu? Želite svoje znanje o zdravstvu razširiti s spoznanji iz ekonomskih in poslovnih ved? Potem je vpis na drugostopenjski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu prava izbira za vas – ker zdravstvo potrebuje ljudi z ekonomskim in poslovnim znanjem in ker lahko s takim znanjem na pravi način začrtate svojo življenjsko pot.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija izredno
Naziv magister poslovnih in ekonomskih ved (mag. posl. in ekon. ved)

Zbornik študijskega programa MEZV

pdf icon ZBORNIK MEZV 2021/22

pdf icon ZBORNIK MEZV 2020/21

pdf icon ZBORNIK MEZV 2019/20

Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Zdravstvo je pomembna gospodarska dejavnost. Toda za delo v tej dejavnosti in za njeno obvladovanje ne daje dovolj znanja niti študij ekonomskih in poslovnih znanj niti študij zdravstvenih ved. Za kompetentno obvladovanje gospodarskih vprašanj v zdravstvenem varstvu potrebujete študij, kot ga ponuja podiplomski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je eden redkih ponudnikov tega študija.

Posodobljen in prenovljen program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu omogoča ekonomsko razumevanje zdravstvene dejavnosti in da znanja o organizaciji zdravstvenih izvajalcev in oblikovanju zdravstvenih sistemov. Usposobi vas za managiranje izvajalcev zdravstvenega varstva in vas opremi z vsemi temeljnimi znanji za to delo. Pridobili boste osnovna znanja o računovodstvu, financah, ravnanju z viri, managerskih orodjih, informatiki in nabavi pri izvajalcih zdravstvenega varstva. Spoznali boste tudi ekonomske analize v zdravstvu, javno-zasebno partnerstvo v zdravstvu, zdravstveno zavarovanje, etiko v zdravstvu, statistiko in ekonometrijo v zdravstvu, demografijo, trženje v zdravstvu in farmakoekonomiko.

Kot diplomanti magistrskega programa Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu boste pridobili visoko raven profesionalnih kompetenc na področju managementa in ekonomike v zdravstvu. Sposobni boste v resnici prispevati k razvoju enega najbolj perspektivnih sektorjev slovenskega in svetovnega gospodarstva, tj. zdravstva.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Pri vseh izvajalcih zdravstvenega varstva v zasebni in javni lasti, kot so zdravstveni domovi, koncesionarji, bolnišnice, zasebne zdravstvene ustanove in lekarne, zdravniška in druga podobna združenja, raziskovalne in svetovalne organizacije v zdravstvu, na ministrstvu za zdravstvo, v občinskih upravah, zdravstvenih zavarovalnicah, farmacevtskih podjetjih in podobno. Zasnovali in uspešno boste lahko vodili tudi lastne podjetniške podvige v zdravstvu.

Poklici

Managerji na različnih ravneh, tudi vrhnji managerji pri zasebnih in javnih izvajalcih zdravstvenega varstva, managerji posameznih proizvodnih funkcij v okviru izvajalcev, kot so organizatorji procesov, analitiki v kontrolingu ali v planskih in analitskih službah izvajalcev in dobaviteljev v zdravstvu, svetovalci managementa, analitiki v raziskovalnih in svetovalnih organizacijah, zavarovalniški strokovnjaki – zlasti za trženje, organizacijo, razvoj novih zavarovalniških proizvodov v zdravstvu – organizatorji in vodje dobrodelnih in podobnih organizacij. In, seveda, podjetniki v zdravstvu in socialnem podjetništvu.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet ECTS
1. Osnove ekonomike zdravstvenega varstva 10
1. Zdravstvo in zdravstveni sistemi 10
1. Osnove managementa zdravstvenega varstva 10
2. Ekonomska analiza zdravstva 6
2. Računovodstvo zdravstvenih organizacij 6
2. Finančni management v zdravstvenih organizacijah 6
2. IZBIRNI PREDMET* 6
2. IZBIRNI PREDMET* 6

2. letnik

Semester Predmet ECTS
3. Management človeških virov v zdravstvenih organizacijah 6
3. Managerska orodja v zdravstvenih organizacijah 6
3. Informatika v zdravstvenih organizacijah 6
3. IZBIRNI PREDMET* 6
3. IZBIRNI PREDMET** 6
4. MAGISTRSKO DELO 30
* Iz seznama izbirnih predmetov s področja Management in ekonomike v zdravstvenem varstvu
** Katerikoli izbirni predmet znotraj EF, UL ali drugih visokošolskih zavodov z ustreznim številom ECTS

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za izredni študij

Vodja programa

Na vrh strani