EF SEB LU logo

Mednarodna ekonomija

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Študij mednarodne ekonomije pomeni usposabljanje za vrhnji in srednji management v večjih podjetjih in finančnih institucijah doma in v svetu, pa tudi za delo na vodilnih mestih v javni upravi. Po končanem študiju se lahko zaposlite na primer kot ekonomski analitiki in kasneje vodje, kot raziskovalci v inštitutih, opravljate lahko različna strokovna dela v javni upravi, lahko ste vodja projektov v domačih in mednarodnih institucijah, ali pa ekonomski svetnik na katerem izmed veleposlaništev.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Matematika za ekonomske vede 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Mikroekonomija 2 2 6
4. Ekonometrija 1 2 6
4. Mednarodna ekonomika 2 6
4. Organizacija in struktura trga 1 2 6
4. Makroekonomija 2 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Monetarna ekonomija 2 6
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Globalno gospodarstvo 3 6
5. Ekonomski intergracijski procesi 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Javne finance 2 6
6. Zgodovina ekonomske misli 2 6
6. Analiza mednarodne menjave 1 3 6
6. Mednarodne finance 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani