Podiplomsko izobraževanje: Mednarodno poslovanje - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

»Misli globalno, deluj lokalno, živi glokalno.«
»Bistvo mednarodnega poslovanja je kultura.« (Geert Hofstede, 1994)

V majhnem odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, predstavlja mednarodno poslovanje motor slovenskega gospodarstva in njegovega razvoja. Ker živimo v vse bolj globalnem svetu, v katerem poslovanje postaja brezmejno in presega geografski prostor, čas in kulture, se morajo podjetja in institucije vsak dan spopadati z novimi izzivi internacionalizacije. Srečujejo se z globalnimi in lokalnimi porabniki, razvijajo poslovne enote doma in po svetu, spreminjajo poslovne modele in pristope ter obvladujejo raznovrstna tveganja. Če vas vse to zanima in si v prihodnosti želite delovati v mednarodnem okolju in spoznati poslovanje v različnih poslovnih okoljih in kulturah, ali pa imate ambicije, da bi delali v tujini in bili del slovenskih ali tujih mednarodnih podjetij in institucij, potem je magistrski program Mednarodno poslovanje prava izbira za vas.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa MPO

pdf icon ZBORNIK MPO 2021/22

pdf icon ZBORNIK MPO 2020/21

pdf icon ZBORNIK MPO 2019/20

Poslanstvo in vizija magistrskega programa Mednarodno poslovanje

Magistrski program Mednarodno poslovanje je eden izmed prvih in nosilnih poslovnih podiplomskih programov na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je s prenovo še bolj interdisciplinaren in mednaroden. Njegovo poslanstvo je tesno povezano s poslanstvom Ekonomske fakultete, s katerim ustvarjamo najboljše vodje in podjetnike za delo v mednarodnem okolju ter družbi zagotavljamo učinkovit in odgovoren prenos lastnih in globalnih znanj. Program temelji na regionalnih značilnostih in prednostih strateške pozicije Slovenije v Evropi. Ponuja zanimivo medkulturno učno izkušnjo v srcu Evrope, v navidezno majhnem, a izjemno pomembnem stičišču kultur, ekonomskih sistemov in zgodovinskih prepletanj.

Vizija programa je postati vodilni interdisciplinarni in podjetniško naravnan program mednarodnega poslovanja za izzive poslovanja v 21. stoletju. Program, temelji na glokalni integraciji mednarodnih poslovnih ter podjetniških praks in različnosti družbeno-kulturnih okolij. S tem namenom smo se tudi prvi v Sloveniji vključili v proces pridobivanja mednarodnega certifikata kakovosti na področju internacionalizacije – Certificate for the Quality of Internationalisation (CeQUINT), ki ga podeljuje Evropski konzorcij za akreditacijo (ECA).

Glavna načela magistrskega programa Mednarodno poslovanje

Ustvarjamo mednarodno izkušnjo in spodbujamo glokalno podjetniško miselnost: magistrski program Mednarodno poslovanje je eden izmed najbolj mednarodno naravnanih ter interdisciplinarnih magistrskih programov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V program se vsako leto vpišejo študentje iz držav Evropske unije, Zahodnega Balkana, Ruske federacije, Kitajske, Južne Koreje, Turčije, Kazahstana in Severne Amerike. V programu poleg priznanih domačih profesorjev z bogatimi mednarodnimi izkušnjami sodelujejo tudi številni profesorji z mednarodno priznanih univerz. Skladno s svojim poslanstvom tako odgovorno ustvarjamo in prenašamo lastna in globalna znanja, ustvarjamo mednarodne izkušnje in se učimo iz raznolikosti kultur in poslovnih praks.

Interdisciplinarni in integrirani pristopi k poučevanju, odprtost in mednarodnost ustvarjajo znanja ter kompetence diplomantov Mednarodno poslovanje, kot so:

 • spodbujati kritično razmišljanje o mednarodnih družbenih in poslovnih problemi na interdisciplinaren način ter iskanje inovativnih in družbeno odgovornih poslovnih rešitev nanje,
 • razumeti regionalne in lokalne vidike mednarodnega poslovanja,
 • omogočiti mednarodno študijsko izkušnjo preko mednarodnih izmenjav,
 • uporabiti raziskovalne metode in postopke ter kritično oceniti procese v mednarodnem delovanju (npr. tehnike in oblike mednarodnega poslovanja, organizacije, upravljanje, analize trga),
 • uporabljati moderne koncepte s področja poslovnih ved, ekonomije in družboslovja za reševanje izzivov v globalnem ali lokalnem okolju,
 • spodbujati sodelovanje v medkulturnih timih in izvajati organizirano delo v multidisciplinarnih skupinah (integralni pristop na ravni podjetja in njegovih zunanjih partnerjev),
 • reševati izzive v mednarodnem in glokalnem delovanju (npr. odločitev o vstopu podjetja na trg) na neodvisen, sistematičen in strukturiran način,
 • razumeti raznoliko in soodvisno naravo trgov ter vseh udeležencev na teh trgih,
 • razviti občutljivost za etični premislek ter trajnostno družbeno naravnano delovanje,
 • spodbujati neodvisno učenje, povezovanje znanja, prilagodljivost v novih situacijah in ustvarjalnost pri iskanju rešitev za probleme v podjetjih in drugih organizacijah, ki delujejo na mednarodnih trgih ter
 • proaktivno organizirati, upravljati in pospeševati rast podjetij in drugih organizacij v mednarodnih okoljih.

V učilnice in aktivnosti prenašamo izkušnje in znanja domačih in tujih profesorjev, predstavnikov mednarodne poslovne prakse, spodbujamo interaktivnost in inovativne učne metode. Učenje iz konkretnih poslovnih problemov, študij primerov, timskega projektnega dela, obiskov v podjetjih in institucijah, mednarodnih izmenjav in delo v večkulturnih skupinah študentke in študente usmerja k doseganju navedenih znanj in kompetenc ter ustvarjanje proaktivne in glokalne miselnosti. Skupaj z managerji, raziskovalci, predstavniki domačih in mednarodnih institucij spodbujamo diskusije, razmišljanje in nove pristope k iskanju rešitev problemov v poslovni praksi. Študente programa Mednarodno poslovanje tudi spodbujamo, naj vsaj en semester študirajo na partnerski instituciji v tujini, saj tovrstna izkušnja prinaša nova spoznanja o mednarodnih okoljih in različnostih kultur. V ta namen ponujamo številne možnosti za izmenjave v Evropi, Vzhodni in Osrednji Aziji ali v Severni Ameriki.

Zaposlitvene možnosti naših magistrov

Magistrice in magistri programa Mednarodno poslovanje so zaposleni na najrazličnejših delovnih mestih v tujini ali doma, npr. kot managerji v mednarodnih podjetjih, hčerinskih družbah ali predstavništvih v tujini, vodje izvoza, vodje mednarodnega trženja, blagovnih znamk ali izdelkov v mednarodnih podjetjih, vodje logistike ali verig za oskrbo, javnih naročil, vodje mednarodnih projektov, idr. Zaposlujejo se v priznanih mednarodnih podjetjih in institucijah, kot so npr.: Ernst & Young, Danfoss Trata, Gorenje, Pro Sky France, Konfucijev inštitut Ljubljana, Transparency International, Javna agencija SPIRIT, idr.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Poslovanje v mednarodnem okolju 10 7
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Mednarodno poslovodenje 10 7
2. (letni) Trženje na regionalnih trgih 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Mednarodno poslovanje, družbe in kulture 10 7
3. (zimski) * Mednarodna poslovna logistika 11 7
* Upravljanje s tveganji v mednarodnem poslovanju 11 7
3. (zimski) ** Analiza mednarodne konkurenčnosti 11 7
** Vedenje porabnikov v globalnem gospodarstvu 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Oglejte si video predstavitev programa Mednarodno poslovanje.[+introtext+]

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani