MEDNARODNO POSLOVANJE

»Misli globalno, deluj lokalno, živi glokalno.«
»Bistvo mednarodnega poslovanja je kultura.« (Geert Hofstede, 1994)

Zakaj bi izbrali program Mednarodno poslovanje?

V majhnem odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, predstavlja mednarodno poslovanje motor slovenskega gospodarstva in njegovega razvoja. Ker živimo v globalno povezanem svetu, v katerem poslovanje postaja brezmejno in presega geografski prostor, čas in kulture, se morajo podjetja in institucije vsak dan spopadati z novimi izzivi internacionalizacije. Srečujejo se z globalnimi in lokalnimi porabniki, razvijajo poslovne enote doma in po svetu, spreminjajo poslovne modele in pristope ter obvladujejo raznovrstna tveganja. Če vas vse to zanima in si v prihodnosti želite delovati v mednarodnem okolju, spoznavati poslovanje v različnih poslovnih okoljih in kulturah, ali pa imate ambicije, da bi delali v tujini ter bili del slovenskih ali tujih mednarodnih podjetij in institucij, potem je magistrski program Mednarodno poslovanje prava izbira za vas.

Študiraj Mednarodno poslovanje in izberi magistrski program, ki je prepoznan in uvrščen na ugledno mednarodno lestvico QS International Trade Rankings MBA/Masters 2024.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste osvojili?

V programu mednarodno poslovanje boste spoznavali mednarodno poslovno okolje, posebnosti regionalnega in globalnega trženja, sociološke in kulturološke dimenzije mednarodnega poslovanja in njihove vplive, mednarodne ekonomske trende, analize konkurenčnosti, ekonomske politike EU, posebnosti logistike in vedenja porabnikov v globalnem okolju, se ukvarjali s tveganji na mednarodnih trgih in se učili raziskovalnih metod. Prav tako boste imeli možnost spoznavati druge kulture kar v učilnici, saj se v program mednarodnega poslovanja vedno vpiše veliko tujih študentov; ti prihajajo iz držav Evropske unije, Zahodnega Balkana, Kitajske, Južne Koreje, Japonske, Turčije, Kanade, nekdanjih držav Ruske federacije, Severne Amerike ... V programu poleg priznanih domačih profesorjev z bogatimi mednarodnimi izkušnjami sodelujejo tudi številni profesorji z mednarodno priznanih univerz in vedno zanimivi gostje iz prakse.

Kakšen je način študija?

Poudarek dela je na projektih s podjetji in institucijami, analizami, povezanimi s konkretnimi izzivi iz prakse, uporabo mednarodnih podatkovnih baz, študij primerov. Veliko je gostujočih predavateljev iz mednarodnih podjetij in s tujih univerz. Pri predmetih boste sodelovali s sovrstniki iz različnih držav in kultur, kar bo še dodatno obogatilo razumevanje pestrosti mednarodnega okolja.

Nekaj posebnosti programa:

Študenti se lahko vpišete tudi v programe dvojnih diplom.

Trenutno je dvojno diplomo na programu Mednarodno poslovanje mogoče opraviti na RWTH Aachen University v Nemčiji in na NEOMA Business School v Franciji.

Več informacij o programih dvojne diplome

Kakšna je vaša prihodnost na tem področju?

Diplomanti programa mednarodno poslovanje so danes doma in po svetu uspešni managerji v mednarodno delujočih podjetjih, predstavništvih v tujini, vodje izvoza, mednarodnega trženja, blagovnih znamk, vodje oskrbnih verig ipd. Prav tako se zaposlujejo v priznanih mednarodnih institucijah in podjetjih, tudi globalnih.

Verjemite, v programu mednarodnega poslovanja vam bo vedno zanimivo – saj soustvarjamo skupaj, v medkulturnem dialogu in z dobro energijo, usmerjeno v inovativnost in razumevanje mednarodnega poslovnega okolja. To pa je vedno dinamično.

Poklici

 • Manager v mednarodnem podjetju, hčerinskih družbah ali predstavništvih v tujini
 • vodja izvoza,
 • vodja mednarodnega trženja, blagovnih znamk ali izdelkov v mednarodnih podjetjih,
 • vodja logistike ali verig za oskrbo, javnih naročil,
 • vodja mednarodnih projektov.

Alumni tega programa se zaposlujejo v priznanih mednarodnih podjetjih in institucijah, kot so npr.: Ernst & Young, Danfoss Trata, Gorenje, Pro Sky France, Konfucijev inštitut Ljubljana, Transparency International, Javna agencija SPIRIT idr.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Poslovanje v mednarodnem okolju 10 7
1. (zimski) Management poslovne logistike 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Mednarodno poslovodenje 10 7
2. (letni) Trajnostno trženje na regionalnih trgih 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Mednarodno poslovanje, družbe in kulture 10 7
3. (zimski) * Mednarodna poslovna logistika 11 7
* Upravljanje s tveganji v mednarodnem poslovanju 11 7
3. (zimski) ** Analiza mednarodne konkurenčnosti 11 7
** Vedenje porabnikov v globalnem gospodarstvu 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik študijskega programa MPO

pdf icon ZBORNIK MPO 2024/25

pdf icon ZBORNIK MPO 2023/24

pdf icon ZBORNIK MPO 2022/23

Oglejte si video predstavitev programa Mednarodno poslovanje.[+introtext+]
QS-WORLD RANKING
Program se umešča na ugledno mednarodno lestvico QS International Trade Rankings MBA/Masters 2024

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani