RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA

Zakaj bi izbrali program Računovodstvo in revizija?

Uživate v številkah, pripravi bilanc, analiziranju poslovanja, sprejemanju in evalvaciji odločitev? Se zavedate, da je računovodstvo mnogo več kot računanje, in da je ključen dejavnik pri sprejemanju odločitev managerjev in vlagateljev? Bi želeli odkrivati nepravilnosti, prevare ali postati revizor? Ste kdaj razmišljali, zakaj ste eden redkih, ki vam davki ne delajo sivih las, in pomislili, da bi postali davčni svetovalecali inšpektor? In če se računovodij drži stereotip, da niso nikoli nasmejani, se prav oni ob tej izjavi lahko nasmehnejo, saj njihove službe nobena kriza ne omaja.

Če vas zanima dinamični svet računovodstva in revizije, potem je drugostopenjski program Računovodstvo in revizija prava izbira za vas!

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste osvojili?

Z vpisom na naš program boste razvili znanja in veščine za samostojno pripravo poslovnih in računovodskih poročil, za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev, za odkrivanje nepravilnosti in prevar, za davčno svetovanje in še mnogo več.

Na programu Računovodstvo in revizija boste pridobili širša znanja s področja finančnega in poslovodnega računovodstva, davkov, financ, strateškega računovodstva, upravljanja tveganj, poslovanja podjetij in gospodarskega prava. Poleg številnih znanj boste med študijem pridobili še mnoge druge kompetence, zaželene pri zaposlovalcih, kot so analitične veščine, sposobnost reševanja problemov, razmišljanje izven okvirjev, delo v timu in vodstvene sposobnosti. S pridobljenim znanjem se boste lahko hitro prilagodili spremembam v dinamičnem poslovnem okolju.

Študij Računovodstva in revizije pa ni samo delo s številkami, temveč mnogo več. S poudarkom na strategiji, etiki in trajnostnem razvoju boste razumeli, kako lahko podjetja prispevajo k družbeni blaginji za nas, okolje in prihodnje generacije.

Kakšen je način študija?

Študij na smeri Računovodstvo in revizija je interaktiven in praktično usmerjen. Študij vključuje projektne naloge, delo v skupini (študije primerov oz. case studies) in pridobivanje praktičnih izkušenj preko podjetij. Številni gosti iz prakse naredijo študij zanimiv in zabaven. Računovodstvo se nenehno spreminja zaradi prilagajanja novim trendom in tehnologijam v okolju, zato spodbujamo analitično in kritično razmišljanje ter razvijanje vodstvenih sposobnosti.

Vrhunec študija je magistrsko delo, s katerim se študenti poglobijo v določeno temo, razvijajo svoje raziskovalne sposobnosti, pojasnjujejo fenomene v poslovnem okolju ter pomagajo pri reševanju aktualnih problemov. Na programu smo zelo fleksibilni glede obravnavanih tem in idej.

Študentom, ki so že zaposleni, omogočamo učinkovito usklajevanje študija z delovnimi obveznostmi. Program se izvaja kot redni in izredni študij.

Nekaj posebnosti programa

Program Računovodstvo in revizija ima zelo visoko stopnjo zaposljivosti diplomantov, saj jih zaposlovalci dobesedno razgrabijo že med študijem. Vodja programa se ne spomni primera, da bi magistrsko delo zagovarjal študent, ki še ni zaposlen. Smo tudi (verjetno) edini program, kjer se študenti organizirajo v okviru Društva študentov računovodstva, kjer imate še dodatne možnosti pridobivanja znanja in stikov s poslovno prakso.

Kakšna je vaša prihodnost na tem področju?

Znanje računovodstva je ključ do uspešne kariere v poslovnem svetu. Organizacija, ki nima računovodje v svojem timu, ne obstaja. Če iščete stabilno in dolgoročno zaposlitev, se lahko zaposlite v velikih korporacijah, revizijskih družbah ali javnih zavodih. Takšno delovno mesto bo dobra odskočna deska za najvišje vodstvene položaje v prihodnje. Če ste bolj dinamični, se lahko pridružite visokotehnološkim podjetjem ali podjetjem v zgodni fazi razvoja. Če ste podjetniki po duši sami, lahko zaženete svoje podjetje ali postanete del start-up ekipe, kjer boste odgovorni za finančni in računovodski del poslovanja. Lahko pa tudi začnete samostojno pot vodje računovodskega servisa, poslovnega svetovalca, davčnega svetovalca, ocenjevalca vrednosti in sorodnih poklicev.

Poklici

 • Predsednik ali član uprave, predsednik ali član nadzornega sveta, direktor podjetja,
 • minister, državni sekretar, direktor direktorata, direktor javnega zavoda
 • direktor/vodja financ, računovodstva, kontrolinga in drugih oddelkov v organizaciji,
 • računovodja, knjigovodja, kontroler, analitik,
 • revizor, notranji revizor, državni revizor,
 • davčni svetovalec, davčni inšpektor, svetovalec za davke,
 • forenzični računovodja,
 • finančni analitik za trajnostno poslovanje,
 • strokovnjak za računovodsko digitalizacijo/računovodsko procesno avtomatizacijo,
 • strokovnjak za upravljanje tveganj,
 • strokovnjak za mednarodno računovodstvo.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Poslovodno računovodstvo 10 7
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Finančno računovodstvo 2 10 7
2. (letni) Revizija 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Davčno računovodstvo 10 7
3. (zimski) * Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah 11 7
* Strateško računovodstvo 11 7
3. (zimski) **Računovodstvo javnega sektorja 11 7
** Vrednotenje in finančna analiza podjetij 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zbornik študijskega programa RAČINR

pdf icon ZBORNIK RACINR 2024/25

pdf icon ZBORNIK RACINR 2023/24

pdf icon ZBORNIK RACINR 2022/23

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani