Podiplomsko izobraževanje: Računovodstvo in revizija - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

EF SEB LU logo

Uživate v številkah, ugotavljanju uspešnosti, analiziranju poslovanja, pripravi bilanc? Se zavedate, da je računovodstvo mnogo več kot računanje, da je ključen dejavnik pri sprejemanju odločitev managerjev in vlagateljev? Bi želeli odkrivati nepravilnosti, prevare ali postati revizor? Ste kdaj razmišljali, zakaj ste eden redkih, ki vam davki ne delajo sivih las, in pomislili, da bi postali davčni svetovalec, inšpektor? In če se računovodij drži stereotip, da niso nikoli nasmejani, se prav oni na to izjavo lahko nasmehnejo, saj njihove službe nobena kriza ne omaja.

Če želite vplivati na uspešnost poslovnih odločitev, pripravljati poslovna poročila, preprečevati ali odkrivati nepravilnosti in prevare v podjetjih, revidirati izkaze ali se ukvarjati z davčnim svetovanjem, je vpis na drugostopenjski program Računovodstvo in revizija prava izbira.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno in izredno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Zbornik študijskega programa RAČINR

pdf icon ZBORNIK RACINR 2022/23

pdf icon ZBORNIK RACINR 2021/22

pdf icon ZBORNIK RACINR 2020/21

pdf icon ZBORNIK RACINR 2019/20Znanja in spretnosti, pridobljene s študijem na tem programu

Z znanjem, ki ga boste pridobili na podiplomskem študijskem programu Računovodstvo in revizija, boste sposobni pripravljati računovodska poročila v gospodarskih družbah, bankah in zavarovalnicah. Ne glede na to, ali se boste zaposlili v zasebnem ali v javnem sektorju, boste s pridobljenim znanjem lahko pripravljali računovodske informacije, ki bodo kakovostna podlaga za sprejemanje vseh vrst poslovnih odločitev, od strategije do vsakodnevnih odločitev in nadziranja odločitev. Razvili boste sposobnosti kritičnega razmišljanja, ki je ključno za uspešno delo v računovodstvu in v reviziji ali davčni inšpekciji.

Pridobljena znanja vam bodo omogočila celovit pregled nad poslovanjem podjetja in uspešnosti njegovih delov, kar je v dinamičnem poslovnem okolju ključen element za hitro prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju. Študij na programu Računovodstvo in revizija s poudarjanjem vsebin etike in družbene odgovornosti pripomore tudi k temu, da diplomant EF postaja odgovoren državljan sveta.

Organizacije/institucije/podjetja, kjer je mogoča zaposlitev

Organizacija, ki nima osebe, odgovorne za računovodstvo, ne obstaja. Z znanjem računovodstva lahko začnete samostojno podjetniško kariero kot svetovalec, vodja računovodskega servisa, revizor, ocenjevalec vrednosti ali davčni svetovalec. Če pa se odločite za zaposlitev v računovodskem oddelku podjetja, bo vaše delovno mesto dobra odskočna deska za najvišje vodstvene položaje.

Poklici

 • finančni računovodja/finančni analitik
 • kontrolor/poslovodni računovodja/analitik poslovanja/planer
 • davčni računovodja/davčni svetovalec/davčni inšpektor
 • revizor/notranji revizor/državni revizor

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Poslovodno računovodstvo 10 7
1. (zimski) Poslovne finance 2 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Finančno računovodstvo 2 10 7
2. (letni) Revizija 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Davčno računovodstvo 10 7
3. (zimski) * Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah 11 7
* Strateško računovodstvo 11 7
3. (zimski) **Računovodstvo javnega sektorja 11 7
** Vrednotenje in finančna analiza podjetij 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure
 • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije

Koordinator programa

Na vrh strani