EF SEB LU logo

Oskrbovalne verige in logistika

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Ali ste bili jezni, če so vam v pohištveni trgovini obljubili, da vam bodo sedežno garnituro dostavili čez en mesec, od takrat pa sta minila že dva? Ste vso jezo stresli na trgovca, ki pa na dostavo nima vpliva, saj je zanjo odgovorno drugo podjetje, ki pa od proizvajalca čaka drugi del vaše garniture, ne vedoč, da proizvajalcu še vedno niso dostavili blaga, s katerim lahko dokonča serijo garnitur?

Na študiju poslovne logistike vas bomo pripravili na vse izzive in ovire, ki jih lahko pričakujete kot trgovec, proizvajalec ali kot kupec. Upravljanje zalog in tokov blaga v proizvodnji, distribucija in skladiščenje, so ključni problemi, s katerimi se bomo soočili in na praktičnih primerih poskusili najti optimalen način upravljanja le-teh.

Študij poslovne logistike vas bo usposobil, da boste lahko vodja proizvodne logistike, poslovni logistik, logistik v letalskem, poštnem, cestno-prevozniškem, železniškem prometu itd. Z znanjem, ki ga pridobite na našem dodiplomskem študiju, lahko uspešno opravite tudi v svetu priznane mednarodne licence in tako konkurirate na mednarodnem trgu dela.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. Matematika za poslovne in ekonomske vede 1 6
1. Mikroekonomija 1 1 6
1. Pravo družb in poslovno pravo 1 6
1. Temelji managementa 1 6
1. Uvod v poslovanje 1 6
2. Informatika 1 6
2. Makroekonomija 1 1 6
2. Organizacijsko vedenje 1 6
2. Osnove statistike 1 6
2. Uvod v računovodstvo 1 6

2. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. Ekonomika EU in Slovenija 2 6
3. Management proizvodnih in storitvenih procesov 2 6
3. Poslovne finance 1 2 6
3. Statistična analiza 2 6
3. Temelji trženja 2 6
4. Davki in poslovanje podjetij 2 6
4. Podjetništvo 2 6
4. Ravnanje z ljudmi pri delu 2 6
4. Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva 2 6
4. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 1 7 6

3. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
5. Poslovno okolje podjetja 2 6
5. Strateški management 1 2 6
5. Poslovna logistika 3 6
5. Napovedovanje povpraševanja v oskrbni verigi 4 6
5. Tuji jezik za poslovne in ekonomske vede 2 7 6
6. Elektronsko poslovanje 2 6
6. Mednarodno poslovanje 2 6
6. Management oskrbe 3 6
6. Tehnologije in informacijske rešitve v oskrbnih verigah 4 6
6. IZBIRNI PREDMET 5 6
Namesto izbranega posebnega predmeta usmeritve (tip 4) in izbirnega predmeta (tip 5) v 6. semestru, študent, ki je ob vpisu v 3. letnik opravil vse obveznosti 1. in 2. letnika in dosegel povprečno oceno najmanj 8,0 lahko pripravi in zagovarja diplomsko delo univerzitetnega študija.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
  • Torek: od 15. do 17. ure
  • Še vedno pa komunikacija s študenti lahko poteka preko elektronske pošte s sodelavkami in sodelavci Službe za študijske zadeve.

Informacije po telefonu

  • od ponedeljka do petka:
    od 9.00 do 10.00
    in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Poslovna logistika na facebooku

Na vrh strani