UNWTO.TedQual

TedQual je akreditacija Svetovne turistične organizacije (UNWTO — United Nations World Tourism Organisation), ki jo izvaja njena FundacijaThemis. Kriteriji se nanašajo na kakovost, učinkovitost in relevantnost turističnih študij z vidika pedagoškega procesa (akademski sektor), študentov ter zunanjih partnerjev v javnem in zasebnem sektorju. V okviru akreditacije je tudi vzpostavljena platforma za promocijo in izmenjavo znanj ter izkušenj med akreditiranimi institucijami znotraj dveh programov: program izmenjave UNWTO.TedQual in program mentorstva UNWTO.TedQual.

TedQual je akreditacija turističnih programov, ki zagotavlja kakovost izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja.

Program izmenjave

Program izmenjave UNWTO.TedQual je usmerjen na partnerske institucije, ki želijo doseči višjo raven izmenjave študentov in profesorjev ter spodbujati skupno raziskovalno delo znotraj institucij UNWTO.TedQual in fundacije UNWTO.Themis. Institut za turizem Ekonomske fakultete (ITEF) se v okviru tega projekta povezuje z drugimi univerzami TedQual in UNWTO v projektu Indeks turističnega zaupanja.

Program mentorstva

Program mentorstva UNWTO.TedQual je program, ki spodbuja sodelovanje med institucijami UNWTO.TedQual in drugimi izobraževalnimi ustanovami na področju turizma v manj razvitih državah z osrednjim namenom izboljševanja in ustvarjanja novih izobraževalnih programov na področju turizma. Programi so dostopni prek razpisov UNWTO.

Več informacij

Več o akreditaciji TedQual si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Na vrh strani