TURIZEM

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih dejavnosti. Število potovanj se je povzpelo na sedem milijard in izenačilo s številom prebivalcev planeta. Potovanja ustvarijo desetino svetovnega bruto domačega proizvoda, koristi od razvoja turizma pa so tudi družbene, kulturne in okoljske. Razvoj turizma je poslovna priložnost držav, regij, lokalnih skupnosti, podjetij in podjetnikov ter javnega in nevladnega sektorja. Potovanja so postala del življenjskega sloga in kakovosti življenja. Turizem v ožjem pomenu besede zajema delo v hotelih, gostinskih obratih, turističnih agencijah, letalskih družbah, kongresnih uradih, zabaviščnih parkih, v destinacijskih organizacijah, turističnih promocijskih in digitalnih agencijah, v turističnem izobraževanju in svetovanju, v vladnih in občinskih službah itd. Turizem v širšem pomenu besede pa zajema druga turistična dela v bankah, zavarovalnicah, trgovinah, promocijskih agencijah, gradbeništvu in prometnem sektorju.

Vpis na drugostopenjski program Turizem je prava izbira za tiste, ki se zavedate poslovnih priložnosti, ki jih prinaša ta rastoča gospodarska panoga.

Trajanje študija 2 leti (4 semestri)
Obseg ECTS 120 ECTS kreditnih točk
Načini študija redno
Naziv magister poslovnih ved (mag. posl. ved)

Katera znanja boste pridobili?

Program Turizem ponuja poglobljeno razumevanje turističnega poslovanja, managementa, trženja, turističnega razvoja in njegovih vplivov, ki jih boste spoznali s teorijo in primeri iz prakse. S študijem literature, poslovnih primerov, z diskusijami v okviru predavanj in seminarjev ter z lastnim individualnim delom in delom v skupinah ob podpori domačih in tujih profesorjev ter strokovnjakov za turistično poslovanje, ki delujejo v praksi, politiki in za razvoj turizma, boste pridobili spretnosti in znanja za uspešno strokovno kariero. Posebej boste pridobili znanja in veščine o poslovanju na osnovi vrednot in zahtev trajnostnega in odgovornega razvoja. Lahko boste izkoristili tudi možnost in del vsebin pridobili s študijem v tujini.

Ko boste končali študijski program, boste usposobljeni za analizo, sintezo in samostojno oblikovanje rešitev za kompleksne probleme turističnega poslovanja in razvoja, s katerimi se srečujejo turistična podjetja, destinacije, organizacije javnega sektorja in nevladne organizacije. Z raziskovalnimi metodami in postopki boste razvijali kritično mišljenje in profil državljana sveta, ki se zaveda odgovornosti za boljšo gospodarsko, družbeno in okoljsko prihodnost.

S temeljnimi znanji, pridobljenimi pri študiju turizma na Ekonomski fakulteti, boste razvili tudi sposobnost za stalno bogatenje znanja in inovativno prilagajanje novim trendom. Znali boste poiskati tržne priložnosti, oblikovati dobre in odgovorne ideje in izvajati tiste dejavnosti, ki vam bodo omogočile uresničitev vaših zamisli. Spoznali boste, zakaj in kako pri svojem delu upoštevati etična, trajnostna in strokovna načela.

Kakšna je lahko vaša prihodnost na tem področju?

in možnost za zaposlitev v številnih sektorjih. Strokovno in poklicno boste usposobljeni za poslovanje v podjetjih, ki se srečujejo s turističnim trgom in turističnim načrtovanjem ali politiko. Usposobljeni boste za delo npr. v hotelskih, agencijskih, transportnih, promocijskih podjetjih in podjetjih, ki organizirajo kongrese ali dogodke. Vaše delo pa bo lahko tudi v drugih podjetjh, npr. trgovini, bankah, promocijskih agencijah v zasebnem in javnem sektorju ali v nevladnih organizacijah.

Poklici

 • Turistični manager v različnih podjetjih/destinacijski manager/produktni manager,
 • vodja odhodnega turizma za različne trge/vodja sprejemnega turizma za različne trge,
 • produktni vodja – oblikovanje turističnih proizvodov/prodaja turističnih proizvodov/trženje in promocija turističnih proizvodov,
 • načrtovalec razvoja turizma za destinacijske organizacije/načrtovalec razvoja turizma in politike v javnem sektorju,
 • turistični analitik/raziskovalec,
 • svetovalec na področju razvoja turizma/samostojni podjetnik konzultant,
 • promotor turizma,
 • turistični bloger,
 • vodja spletne distribucije in upravljanja socialnih medijev,
 • organizator dogodkov,
 • strateg trajnostnega razvoja/družbene odgovornosti v podjetju,
 • strokovnjak za digitalni turistični marketing.

Predmetnik

1. letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
1. (zimski) Upravljalna ekonomika 9 7
1. (zimski) Metode in tehnike raziskovalnega dela 9 7
1. (zimski) Ekonomija turizma 10 7
1. (zimski) Računovodske informacije za odločanje 10 7
2. (letni) Ekonomske politike EU 9 7
2. (letni) Veda o trajnosti v turizmu 10 7
2. (letni) Management turističnih destinacij 10 7
2. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
2. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 1 / 4

2.letnik

Semester Predmet Tip pred. ECTS
3. (zimski) Oblikovanje in inoviranje turističnih proizvodov 10 7
3. (zimski) * Raziskovalne metode v turizmu 11 7
* Turistični marketing 11 7
3. (zimski) ** Pravo v turizmu 11 7
** Turistična politika 11 7
3. (zimski) DISPOZICIJA MAGISTRSKEGA DELA / 7
4. (letni) IZBIRNI PREDMET 13 7
4. (letni) Razvoj poslovnih spretnosti 2 / 4
4. (letni) MAGISTRSKO DELO / 21
* Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.
** Študent izbere en predmet tipa 11 izmed obeh navedenih.

Zaradi večjega števila tujih študentov vpisanih na program in sodelovanja gostujočih visokošolskih učiteljev iz tujine se lahko del študijskega programa izvaja v angleškem jeziku.

Zbornik študijskega programa TUR

pdf icon ZBORNIK TUR 2024/25

pdf icon ZBORNIK TUR 2023/24

pdf icon ZBORNIK TUR 2022/23

Kliknite za ogled brošure - predmetnik

Dodatne informacije

Služba za študijske zadeve

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

 • Ponedeljek in četrtek: od 10. do 12. ure
 • Torek: od 15. do 17. ure

Informacije po telefonu

 • od ponedeljka do petka:
  od 9.00 do 10.00
  in od 13.00 do 14.00

Dodatne informacije


Koordinator programa

Na vrh strani