EF SEB LU logo

Trženje

usmeritev študijskega programa UPEŠ

Ste se kdaj vprašali, kaj trženje je in kaj delajo tržniki? Zakaj so nekatera podjetja uspešnejša od drugih? Zakaj v trgovini prej izberete določeno blagovno znamko in ne katerekoli druge? Kako bi izvedli trženjsko raziskavo, ki vam bo koristila pri poslovnem odločanju? Kako bi se lotili razvoja novega izdelka, da bo le-ta uspešen na trgu? Kako postaviti ravno pravo ceno izdelku? Ali je bolje, da izdelek prodajate sami ali preko trgovcev? Kako oblikovati dober oglas in kako povezati različna orodja trženjskega komuniciranja? In še – ali je trženje storitev v čem drugačno od trženja fizičnih izdelkov?

Če vas zanimajo odgovori na zgornja vprašanja, je študij trženja prava izbira za vas. Pridobili boste temeljna znanja, ki jih zaposleni potrebujejo v oddelku za trženje v lastnem ali drugem podjetju. Pridobljeno teoretično znanje boste že v času študija uporabljali v praksi (priprava poslovnih projektov in načrtov, študije primerov, obiski gostov iz podjetij).

Po končanem študiju trženjske smeri se boste lahko zaposlili na različnih delovnih mestih v trženjskih ali prodajnih oddelkih podjetij in organizacij, npr. kot pomočniki skrbnikov blagovnih znamk, produktnih vodij ali kot pomočniki vodij projektov v trženjsko-raziskovalnih in oglaševalskih agencijah.

Predmetnik >>>

Dvojna diploma

Študenti programa UPEŠ, smer Trženje, se lahko tekom študija (v prvem semestru drugega letnika) prijavijo na razpis za opravljanje programa dvojne diplome ter s tem opravljanja dela študijskih obveznosti v tujini. Razpis je predmet aktualne pogodbe med partnerskima institucijama, število razpisanih mest je omejeno.

Program dvojne diplome (smer Trženje) je trenutno možno opravljati na:

Dvojna diploma načeloma vključuje dve leti na domači fakulteti ter eno leto in pol na partnerski instituciji. Po uspešno zaključenem programu študent prejme diplomo EF in partnerske institucije.

Več informacij o programih dvojne diplome. Več o dvojnih diplomah.

URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Informacije po telefonu

  • V času od 1.7.2023 do 31.8.2023 v Službi za študijske zadeve ne bo popoldanskih uradnih ur.

Dodatne informacije za redni študij

Dodatne informacije za izredni študij

Dodatne povezave

Na vrh strani